Til toppen

Betalingsbetingelser

Priser

Alle priser oppgitt i nettbutikken/våre prislister er eksklusive merverdiavgift. (Gjelder ikke utsalgspriser, de er inkl. mva.)

Betalingsbetingelser

Hvis annet ikke er avtalt, gjelder betalingsbetingelser pr. 20 dager netto fra fakturadato. Forfalte poster vi bli belastet med 8% morarente. Tilsendt rentenota forfaller til betaling umiddelbart ved mottagelse. Purregebyr ­belastes med 35 kr per faktura. Everyhair Norge AS har salgspant i varene inntil de er betalt i sin helhet. 

Leveringsbetingelser

Alle ordrer blir tillagt frakt. Aktuelle ordre blir veiet og faktisk frakt blir fakturert. Everyhair Norge AS kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for restnotering av varer oppført i selskapets prislister. 

Reklamasjon

Reklamasjon som følge av skade, eller manko på forsendelsen, skal innen 8 dager meddeles til Everyhair Norge AS på tlf: 32 81 33 00. Retur av varer godkjennes ikke, med mindre det dreier seg om feilsendte varer. 

Takai - Sliping / Service av sakser

Les mer her


Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene. 

Det er lønnsomt å bruke Everyhair Norge AS som sin hovedleverandør! 
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.