Til toppen

Betalingsbetingelser

Priser

Alle priser oppgitt i nettbutikken/våre prislister er eksklusive merverdiavgift. (Gjelder ikke utsalgspriser, de er inkl. mva.)

Betalingsbetingelser

Hvis annet ikke er avtalt, gjelder betalingsbetingelser pr. 20 dager netto fra fakturadato. Forfalte poster vi bli belastet med 8% morarente. Tilsendt rentenota forfaller til betaling umiddelbart ved mottagelse. Purregebyr ­belastes med 35 kr per faktura. Everyhair Norge AS har salgspant i varene inntil de er betalt i sin helhet. 

Leveringsbetingelser

Alle ordrer blir tillagt frakt. Aktuelle ordre blir veiet og faktisk frakt blir fakturert. Everyhair Norge AS kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for restnotering av varer oppført i selskapets prislister. 

Reklamasjon

Reklamasjon som følge av skade, eller manko på forsendelsen, skal innen 8 dager meddeles til Everyhair Norge AS på tlf: 32 81 33 00. 

Retur av varer godkjennes ikke, med mindre det dreier seg om feilsendte varer. 

Everyhair Norge AS tar forbehold om trykkfeil i prislisten. 

Er vi ikke allerede din hovedleverandør? 
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Det er lønnsomt å bruke Everyhair Norge AS som sin hovedleverandør! 

Leasing-tabell

Tabellen gir en pekepinn på hva månedlig beløp blir ved 3 år og 5 år. Alle beløp er eks mva. Termingebyr kommer i tillegg. Renteendring vil påvirke beløpet. 

  25 000,- 50 000,- 75 000,- 100 000,- 150 000,- 200 000,- 250 000,- 300 000,-
3 år 790,- 1 579,- 2 368,- 3 157,- 4 735,- 6 313,- 7 891,- 9 469,-
5 år 516,- 1 031,- 1 546,- 2 061,- 3 091,- 4 121,- 5 151,- 6 182,-


 


Takai - Sliping / Service av sakser

 1. Saksene må sendes i en forpakning som beskytter bladene. Gjerne i tre-esken som fulgte med saksen når du kjøpte den. Legges så i en yttereske med god beskytt­else rundt tre-esken.
 2. Vennligst noter all informa­sjon for retursendingen: navnet på salongen, ­kontaktperson, adressen og ­postnummer/sted, telefonnummer. Dette legges ved sammen med saksen.
 3. Forklar problemet med saksen, for eks. «klipper ikke bra», «falt i gulvet», etc. 
 4. Gå på Posten. De som jobber der hjelper med å sende på riktig måte. Husk å informere hva dere sender og at det er til service.
 5. Pris for returfrakt fra Frankrike er 35€.
 6. Det er to gratis slipinger på Takai sakser. Etter de to slipingene vil det koste 15€ pr. sliping.
 7. Send til:  
  Tema
  Pôle d’Excellence Jean Louis
  309 VIA NOVA
  83600 FREJUS
  FRANCE

  TEL: +33 493 193 380