Til toppen

Skogluft- Reconnecting people with nature

Hent naturen inn
Vi er sunnere og lykkeligere når vi er omgitt av planter. Flere tiår med studier viser at levende plantevegger forbedrer innemiljøet og reduserer stress – både hjemme og på arbeidsplassen. Skogluft er et forskningsbasert planteveggsystem; en fryd for øyet som skaper trivsel og et bedre inneklima. Plantevegger introduserer store mengder planter i et rom på en kostnadseffektiv måte, uten å benytte verdifullt gulvareal.

Skogluft er fleksibelt og enkelt! Det er et modulbasert system som passer til alle typer vegger og miljøer. Enkel og rask montering og krever verken elektrisitet eller avløp, trenger kun å vannes  hver 3.-4. uke.